HONEY

Honey Vila Vella Thyme 17.5oz
Regular price
$16.95
Sale price
$16.95
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Honey Vila Vella Rosemary 17.5 oz
Regular price
$14.95
Sale price
$14.95
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Honey Abeille Wild Flower 250g
Regular price
$8.95
Sale price
$8.95
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Franzoni Acacia Honey 8.8oz
Regular price
$18.90
Sale price
$18.90
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Tartuflanghe White Truffle Honey
Regular price
$11.49
Sale price
$11.49
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Lunardi Black Truffle Honey 4.6oz
Regular price
$28.25
Sale price
$28.25
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Honey Savannah Minicomb 5.6oz
Regular price
$17.95
Sale price
$17.95
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Honey Bee Seasonal Silvestre 4oz
Regular price
$5.95
Sale price
$5.95
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Honey Vila Vella Lavender 17.5 oz
Regular price
$13.95
Sale price
$13.95
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Honey California Honeycomb 11oz
Regular price
$29.75
Sale price
$29.75
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Honey Abeille Rosemary 250g
Regular price
$11.95
Sale price
$11.95
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Honey Bee Seasonal Aroeira 4oz
Regular price
$5.95
Sale price
$5.95
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Honey Abeille W Royal Jelly 220g
Regular price
$13.95
Sale price
$13.95
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Fuego Hot Hive Honey 12oz
Regular price
$11.95
Sale price
$11.95
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Fuego Barrel Aged Honey 12oz
Regular price
$18.95
Sale price
$18.95
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Franzoni Chestnut Honey 8.8oz
Regular price
$16.80
Sale price
$16.80
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Franzoni Millefiori Honey 250g
Regular price
$12.75
Sale price
$12.75
Regular price
Unit price
per 
Sold out